Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Sigortacılık Levha Kayıt Birimi Başvurularında İstenen Evraklar
UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR (Etüt Araştırma) GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 2. İkametgah belgesi (ev adresi)
 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 4. İflas konkordato belgesi
 5. İki adet vesikalık fotoğraf
 6. En son mezun olunan okul diploma sureti
 7. Ticaret sicil gazetesi
 8. Ticaret sicili tasdiknamesi
 9. Mal varlığı beyanı
 10. Taahhütname (ek-1 ve ek-2)
 11. Bilgi formu ek-3
 12. (tanzim edilmişse) mesleki sorumluluk sigortası sureti
 13. (yabancı dil biliniyorsa) yabacı dil belgesi
 14. (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 15.  Telefon / e-posta vb. Bilgiler için beyan
GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 2. İkametgah belgesi (ev adresi)
 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 4. İflas / konkordato beyanı
 5. Diploma sureti
 6. İki adet vesikalık fotoğraf
 7. SSK veya BAĞKUR kaydı
  * Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır * Mesleki tecrübe ssk veya bağkur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. * Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa 31.12.2008 tarihine kadar tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır * Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.   TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. ticaret sicil gazetesi
 2. ticaret sicili tasdiknamesi
 3. şirket ana sözleşmesi
 4. vergi levhası sureti
 5. iflas konkordato belgesi
 6. taahhütname (ek-1 ve ek-2)
 7. bilgi formu (ek-3)
 8. (tanzim edilmişse) mesleki sorumluluk sigortası sureti
 9. (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 10.  telefon / e-posta vb. bilgiler için beyan
 11. şirket imza sirküleri
 12. fiziki şartlar tetkik raporu
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 2. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. TAAHÜTNAME EK-1
 7. BİLGİ FORMU EK-3
 8. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 9. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI
 8. TAAHÜTNAME EK-1
 9. BİLGİ FORMU EK-3
 10. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
 11. CEP TELEFONU NUMARASI
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. TİCARET SİCİL GAZETESİ
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 3. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 4. TAAHÜTNAME EK-1
 5. BİLGİ FORMU EK-3
  TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 1. İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
 2. TAAHÜTNAME EK-1
 3. BİLGİ FORMU EK-3
* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR. * MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR. * SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR. Daha Fazla Bilgi İçin; TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Sigorta Acenteleri Anasayfa; (http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/AnaSayfa.php) Sigorta Acenteleri Mevzuatı; http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Mevzuat.php
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR