Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
EURO 1 Dolaşım Belgesi

EUR-1 Dolaşım Belgesi Türkiye´ nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen bir belgedir. Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir: Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye´nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladığı Ülkeler : 1.      Romanya Cumhuriyeti , 2.      Bulgaristan Cumhuriyeti , 3.      İsrail Devleti , 4.      Makedonya Cumhuriyeti, 5.      Hırvatistan Cumhuriyeti, 6.      Bosna Hersek, 7.      Filistin Kurtuluş Örgütü, 8.      Tunus EFTA Ülkeleri : 1        İsviçre Konfederasyonu, 2        Norveç Krallığı , 3        İzlanda Cumhuriyeti , 4        Lichtenstein Prensliği, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının  basım ve dağıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmakta  olup bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir. Odamızca İhracata konu olan malların Türkiye kaynaklı olduğuna dair kanaat oluşursa belgenin onay işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla , Odamızca gerekli görülmesi durumunda ilgili ihracatçılardan ihracata konu malların Türkiye Menşeli olduğunu kanıtlayıcı ibrazı istenmektedir. Düzenlenme Şekli EUR.1 Dolaşım Sertifikası başvuru formu ,ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından doldurulur. İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını ,bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıdaki noktaları dikkate alarak doldururlar: a) Sertifikalar Karar´ın düzenlendiği dillerden birinde(Türkçe, İngilizce, Fransızca) ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. b) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır. c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı ,değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzenlemeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve Gümrük İdaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir. d) Sertifikada 8. kutuda belirtilen her maddeye bir sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. e) Sertifikalarda kayıtlı eşyaların ,tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins nevi ,nitelik veolarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir. f) Serbest Bölgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (ihraç ülkesi) yalnızca "TURKEY " yazınız. g) Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemeden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. h) EUR1 Dolaşım sertifikası düzenlenmiş bir eşya için ayrımenşe şahadetnamesi düzenlenemez
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR